Nha hang Han Quoc - 9A Ho Tung Mau - TP Vinh
Giới thiệu nhà hàng Hàn Quốc
25/03/2021 -  09:25

Giới thiệu nhà hàng Hàn Quốc

Ngày nay, ẩm thực Hàn Quốc đã vượt qua biên giới quốc gia và trở nên nổi tiếng trên toàn Thế Giới. Các món ăn của Hàn Quốc luôn ấn tượng bởi sự ngon miệng, cách trình bày trang nhã, tinh tế được phục vụ tại Nhà hàng Hàn Quốc - Số 9A Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh - Nghệ An. Điện thoại: 02383-955-559 - 0936-955-559

Giới thiệu nhà hàng Hàn Quốc
25/03/2021 -  09:25

Giới thiệu nhà hàng Hàn Quốc

Ngày nay, ẩm thực Hàn Quốc đã vượt qua biên giới quốc gia và trở nên nổi tiếng trên toàn Thế Giới. Các món ăn của Hàn Quốc luôn ấn tượng bởi sự ngon miệng, cách trình bày trang nhã, tinh tế được phục vụ tại Nhà hàng Hàn Quốc - Số 9A Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh - Nghệ An. Điện thoại: 02383-955-559 - 0936-955-559

0912909518
0936.955.559